Διδακτικό υλικό

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Μάθημα διδασκαλίας

Η επίδραση των Ελλήνων Ποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στις διαδικασίες Χωρο-Οικονομικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την ανάδειξη των ιστορικών τους διαδρομών στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στην Ελλάδα.

1ο Σεμινάριο: Στόχοι του Μαθήματος
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Γενική βιβλιογραφία

2ο Σεμινάριο: «Πληθυσμιακές μετακινήσεις: μετανάστευση, παλιννόστηση, πρόσφυγες»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

3ο Σεμινάριο: «Μεθοδολογία επιτόπιας έρευνας»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

4ο Σεμινάριο: «Περιορισμένες οικονομικές μετακινήσεις στα πλαίσια των έντονων μεταναστευτικών ροών λόγω πολεμικών συγκρούσεων και ο ρόλος της τσαρικής πολιτικής στη ρύθμιση των μεταναστευτικών ρευμάτων»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

5ο Σεμινάριο: «Η θέση των Ελλήνων στη σοβιετική κοινωνία, 1ο μέρος»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

6ο Σεμινάριο: «Η θέση των Ελλήνων στη σοβιετική κοινωνία, 2ο μέρος»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

7ο Σεμινάριο: «Βασικές έννοιες, ορισμοί για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Παλιννόστηση και Έλληνες Πόντιοι»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

8ο Σεμινάριο: «Αρμένιοι, Εβραίοι, Γερμανοί του Βόλγα, Τατάροι της Κριμαίας, Έλληνες Πόντιοι: Παράλληλες μεταναστευτικές ιστορίες σε ένα κοινό ιστορικό χώρο»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

9ο Σεμινάριο: «Μετακινήσεις ελληνορθόδοξων πληθυσμών στη Μοσχοβία»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

10ο Σεμινάριο: «Η εγκατάσταση των Ελλήνων Ποντίων στη Θράκη»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

11ο Σεμινάριο: «Η εγκατάσταση των Ελλήνων Ποντίων στην Αθήνα και η ανάπτυξη του αστικού χώρου κάτω από την επίδραση των μεταναστών»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

12ο Σεμινάριο: «Έλληνες Πόντιοι από την πρώην ΕΣΣΔ και σοβιετικός τύπος»
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

13ο Σεμινάριο: Προετοιμασία για τις εξετάσεις και απότιμηση έργου