Εντεταλμένη Διδασκαλίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2010 – 2011

 

Μεταπτυχιακά στην Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία. Περισσότερα…

Χειμερινό Εξάμηνο ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-2011.

 

 

Μάθημα διδασκαλίας: Η επίδραση των Ελλήνων Ποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στις διαδικασίες Χωρο-Οικονομικού μετασχηματισμού της Ελληνικής Κοινωνίας μέσα από την ανάδειξη των ιστορικών τους διαδρομών στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στην Ελλάδα.

 

 

Μέσα από τις μεταναστευτικές διαδρομές των Ποντίων στην τσαρική Ρωσία αναλύεται ο χαρακτήρας των μεταναστευτικών ροών την περίοδο αυτή και αναδεικνύεται η θέση της ελληνικής διασποράς. Η θέση αυτής της εθνοτικής ομάδας στη σοβιετική Ρωσία μελετάται μέσα από τις μετακινήσεις της εντός των σοβιετικών συνόρων αλλά και μέσα από τα μεταναστευτικά τους ρεύματα προς την Ελλάδα. Κινητικότητα πληθυσμών, μετανάστευση, αστικοποίηση, κοινωνικός κατακερματισμός του αστικού χώρου. Οι μηχανισμοί χωρικής και κοινωνικής ένταξης των Ελλήνων Ποντίων από την πρώην ΕΣΣΔ στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια του 20 ου αιώνα και ειδικότερα μετά το 1990, αναδεικνύουν πλευρές της ανάπτυξης του ελληνικού χώρου.  Χωρικότητα και στρατηγικές στέγασης των Ποντίων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας: αστικός δυναμισμός της μεταναστευτικής ομάδας και μηχανισμοί ιδιοποίησης του χώρου. Ιστορική μνήμη και αναζήτηση εθνοτικής ταυτότητας.

Scroll to Top