Συνδέσεις

Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής – http://www.imepo.gr

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του ΙΜΕΠΟ μεταβιβάστηκαν στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.  Υπάρχει κάποιο υλικό συνεδρίων, ημερίδων κ.λ.π..

Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – http://emmedia.pspa.uoa.gr/

Βήμα μελέτης της μετανάστευσης και διασποράς, όπως αυτές βιώνονται σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.

Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ), Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας – http://keni-tpei-panteion.blogspot.com/2007/10/blog-post.html

Scroll to Top