Μονογραφία

ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΡΙΖΩΝΕΙΣ : Η εγκατάσταση των Ελλήνων Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση στη Θράκη και στην Αθήνα Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2006

Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι πληροφορίες που είχαμε για τους Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η κοινωνική αναπαράσταση του τρόπου ζωής

τους, η συνείδηση του δυναμισμού τους στη σοβιετική κοινωνία εξαρτώνταν από τις σχέσεις μεταξύ της ελληνικής μητρόπολης και του σοβιετικού κράτους. Ο ρυθμός των μεταναστευτικών κυμάτων προς την Ελλάδα επηρεάζει, επίσης σε μεγάλο βαθμό την οπτική της ελληνικής κοινωνίας για τους Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αγνοημένη για μεγάλες χρονικές περιόδους από τη μητρόπολη, η ελληνική διασπορά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο την περίοδο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η «ανακάλυψη» ενός σημαντικού τμήματος της ελληνικής διασποράς στη Σοβιετική Ένωση αντανακλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους και των κυρίαρχων τάξεων της χώρας για τμήματα της διασποράς σε γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Τα πολιτικά, δημογραφικά και οικονομικά διακυβεύματα είναι προφανή. Παράλληλα αναπτύσσεται ένα μαζικό μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ελλάδα. Για πρώτη φορά μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η Ελλάδα υποδέχεται ένα σημαντικό αριθμό Ελλήνων της διασποράς. Η άφιξη αυτού του πληθυσμού δημιουργεί μια κοινωνική αναταραχή, αισθητή σε όλους τους Έλληνες. Οι «Ρωσοπόντιοι» όπως τους ονομάζουν εισάγουν μια σειρά καινούργιες κοινωνικοπολιτισμικές συμπεριφορές και αφήνουν τα σημάδια τους σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, στις πόλεις και στα χωριά που εγκαθίστανται. Διαπιστώνεται μια σημαντική διάθεση από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας για μελέτη των ζητημάτων που αφορούν αυτόν τον πληθυσμό. Ποιοι είναι; Από πού έρχονται; Γιατί έρχονται στην Ελλάδα; Γιατί έφυγαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση;

Abstract in English / Resume en Francais

Οπισθόφυλλο / Εσωτερικό φύλλο / Πρόλογος Guy Burgel / Πρόλογος Αντώνη Κόντη / Αποσπάσματα / Δελτίο Τύπου.

Βιβλιοκριτικές / Παρουσιάσεις και σχόλια στον τύπο.

Scroll to Top