ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το πρόγραμμα των διαλέξεων του Μουσείου Γουναρόπουλου για την περίοδο 2015-2016
ξεκινά με τρεις διαλέξεις για τη μετανάστευση και την τέχνη
που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. 
Έναρξη: Σάββατο 12 Νοεμβρίου, και ώρα 11:00
με θέμα “Ξένοι” καλλιτέχνες στο Παρίσι στην αυγή του 20ου αιώνα.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Scroll to Top