Στοιχεία επικοινωνίας

Μάρη Λαυρεντιάδου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Διδάκτωρ Χωροταξίας και Πολεοδομίας Paris X Nanterre
κινητό : 6980010986
marie.Lavrentiadou@wanadoo.fr

Scroll to Top