Διδακτικό υλικό

[layerslider id=”1″]

Μάθημα διδασκαλίας

Η επίδραση των Ελλήνων Ποντίων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στις διαδικασίες Χωρο-Οικονομικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την ανάδειξη των ιστορικών τους διαδρομών στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στην Ελλάδα.

1ο Σεμινάριο: Στόχοι του Μαθήματος
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Γενική βιβλιογραφία

2ο Σεμινάριο: “Πληθυσμιακές μετακινήσεις: μετανάστευση, παλιννόστηση, πρόσφυγες”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

3ο Σεμινάριο: “Μεθοδολογία επιτόπιας έρευνας”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

4ο Σεμινάριο: “Περιορισμένες οικονομικές μετακινήσεις στα πλαίσια των έντονων μεταναστευτικών ροών λόγω πολεμικών συγκρούσεων και ο ρόλος της τσαρικής πολιτικής στη ρύθμιση των μεταναστευτικών ρευμάτων”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

5ο Σεμινάριο: “Η θέση των Ελλήνων στη σοβιετική κοινωνία, 1ο μέρος”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

6ο Σεμινάριο: “Η θέση των Ελλήνων στη σοβιετική κοινωνία, 2ο μέρος”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

7ο Σεμινάριο: “Βασικές έννοιες, ορισμοί για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Παλιννόστηση και Έλληνες Πόντιοι”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

8ο Σεμινάριο: “Αρμένιοι, Εβραίοι, Γερμανοί του Βόλγα, Τατάροι της Κριμαίας, Έλληνες Πόντιοι: Παράλληλες μεταναστευτικές ιστορίες σε ένα κοινό ιστορικό χώρο”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

9ο Σεμινάριο: “Μετακινήσεις ελληνορθόδοξων πληθυσμών στη Μοσχοβία”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

10ο Σεμινάριο: “Η εγκατάσταση των Ελλήνων Ποντίων στη Θράκη”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

11ο Σεμινάριο: “Η εγκατάσταση των Ελλήνων Ποντίων στην Αθήνα και η ανάπτυξη του αστικού χώρου κάτω από την επίδραση των μεταναστών”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα

12ο Σεμινάριο: “Έλληνες Πόντιοι από την πρώην ΕΣΣΔ και σοβιετικός τύπος”
Παρουσίαση / Παρουσίαση σε pdf / Ειδική βιβλιογραφία / Δημοσιεύματα / Πρακτική άσκηση

13ο Σεμινάριο: Προετοιμασία για τις εξετάσεις και απότιμηση έργου

Scroll to Top