Πόλη & μετανάστευση

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ : Θεωρητικές προσεγγίσεις, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς / Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2006

Η παρουσία του μετανάστη – πολίτη στη νέα του χώρα, στη χώρα υποδοχής δρα καταλυτικά στη γέννηση νέων αστικών δομών, νέων αστικών διαδρομών. Είναι αυτός που μέσα από ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές που σχετίζονται κύρια με την τάξη του και κατά δεύτερον με τις πολιτισμικές του ιδιαιτερότητες μετασχηματίζει το χώρο. Οι προτεινόμενες αστικές πολιτικές από την πλευρά της Πολιτείας σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα της πόλης να εντάσσει στις δομές της τους νεοαφιχθέντες.

Scroll to Top