Μάρτιος 2011

Διάφορα / Νέα

Πρόλογος Guy Burgel

Προλογικό σημείωμα στο βιβλίο της Μάρης Λαυρεντιάδου, Να φεύγεις και να ριζώνεις, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2006. Το βιβλίο της Μάρης

Scroll to Top