Η Ανθρωπογεωγραφία της σύγχρονης μετανάστευσης

Η Ανθρωπογεωγραφία της σύγχρονης μετανάστευσης :
σκιαγραφώντας το προφίλ Σύριων και Ιρακινών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

Bledar Feta, Visiting Research Fellow, Μάρη Λαυρεντιάδου, Διδάκτωρ Χωροταξίας και Πολεοδομίας Paris X Nanterre, Dr Eda Gem, Visiting Research Fellow.

Κατά την περίοδο 2015-2017 πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι διέσχισαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, αναζητώντας ασφαλή και καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ελληνικά νησιά και διασκορπισμένοι γύρω από τα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η μελέτη έχει τρεις συγκεκριμένους στόχους. Αξιοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία από ένα δείγμα 1.500 αιτούντων άσυλο στην Αθήνα, η μελέτη επιδιώκει να σκιαγραφήσει πρώτα το κοινωνικοοικονομικό προφίλ του νεοεισερχόμενου πληθυσμού. Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ περιορισμένη γνώση γύρω από τις προκλήσεις της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, θα διερευνήσει τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία μέσα από καινοτόμο τυπολογία. Τρίτον, η μελέτη θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινής γνώμης, εστιάζοντας σε ανοικτές συζητήσεις και παράγοντας άρθρα για τα ΜΜΕ, προωθώντας ταυτόχρονα και άλλες μορφές διάχυσης, όπως έκθεση φωτογραφίας ή και παραγωγή ντοκιμαντέρ, όπου σκιαγραφούνται οι αναπαραστάσεις των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.

Scroll to Top